Зикр ва дуолар китоби — приложение на Android

  Разработчик: HAYATI
  Категория: Книги и справочники
  Средняя оценка приложения: 4,6
  Количество оценок: 3695
  Цена: Бесплатно
  Сайт приложения:

  Приложение Зикр ва дуолар китоби от HAYATI на Android от разработчика HAYATI. ЗИКР ВА ДУОЛАР китобиЎзбек тилида араб матнлари билан. Отзывы пользователей. Более 3695 скачиваний

  Еще больше приложений тематики «Книги и справочники» вы можете найти в специальном разделе.

  Скачать на Google Play

  Описание приложения

  ЗИКР ВА ДУОЛАР китоби

  Ўзбек тилида араб матнлари билан.

  Имом Нававийнинг ал-Азкор китоблари асосида тайёрланди.

  Нашрга: Анвар А?мад тайёрлади

  Ушбу китобга Сарвари коинот Му?аммад алай?иссаломдан, у зотнинг ас?обларидан ривоят ?илинган са?и? дуолар жамланган.

  Дастурда ?уйидаги дуолар келтирилган:

  1. Дуоим ?абул бўлсин десангиз…

  2. Тонг ва кеч?урунда

  3. Жума тонгида

  4. Ухлаш учун тўшакка ётганда

  5. Безовта бўлиб, ухлай олмаганда

  6. Уй?уда ?ўр??анда

  7. Тушида ё?тирмаган нарсани кўрганда

  8. Уй?удан уй?онганда

  9. Та?орат ?илганда

  10. Масжидга кетаётганда

  11. Масжидга кираётганда ва ундан чи?аётганда

  12. Азон ва и?оматни эшитганда

  13. Намоз бошлаганда

  14. Намоздаги рукуъда

  15. Рукуъдан бош кўтарганда ва тик турганда

  16. Сажда пайтида

  17. Витрдаги ?унут дуоси

  18. Таша??уд

  19. Таша??уддан кейинги саловотлар

  20. Намоз тугаганда

  21. Кийим кийишда

  22. Янги кийим кийганда

  23. Кийим ечилганда

  24. ?ожатхонага кираётганда

  25. ?ожатхонадан чи?аётганда

  26. Уйдан чи?аётганда

  27. Уйга кираётганда

  28. Алло? таолонинг гўзал исмлари

  29. Истихора ?илганда

  30. ?ийинчилик ва ?амгинликда

  31. Бирор нарсадан ?ўр??анда

  32. ?ам ёки ташвиш етганида

  33. ?ийин а?волга тушиб ?олганда

  34. Бир ?авмдан ?ўр??анда

  35. Султондан ?ўр??анда

  36. Душманга йўли??анда

  37. Бир иш о?ирлик ?илганида

  38. Яшаш ?ийинлашганда

  39. Офатни даф ?илишда

  40. Катта-кичик мусибат етганида

  41. ?арзини тўлашга ?урби етмаганида

  42. Бирор нарсадан ?ўр??анда

  43. Васвасага йўли??анда

  44. Эси о?ганда ва бирор нарса ча??анда

  45. Болаларга пано? тилаганда

  46. Аъзолар йиринглаганда, ялли?ланганда ва нарса тошганда

  47. Касал бўлганда

  48. Бош о?ри?и, иситма ва бош?а о?ри?ларда

  49. Ўлим я?инлашганда

  50. Кишининг я?ини вафот этганида

  51. Дўстининг ўлими хабари етганида

  52. Жаноза дуоси

  53. Маййит олиб кетилаётганини кўрганда

  54. Маййитни ?абрга ?ўяётганда

  55. Икки ?айит намозида айтиладиган такбир

  56. Ём?ир сўраладиган намоздаги зикрлар

  57. ?атти? шамол бўлганда

  58. Юлдуз учганда

  59. Ём?ирнинг зараридан ?ўр?илганда

  60. ?ожат намозида

  61. Янги чи??ан ойни кўрганда

  62. Ифтор пайтида

  63. ?адр кечасида

  64. ?аж учун э?ромга кирганда

  65. Талбия айтганда

  66. Кўзи Каъбага тушганда

  67. Байтулло?га кирганида

  68. ?ажарул асвадни ушлаганда ва тавофнинг бошланишида

  69. Тавоф пайтида

  70. Арафотда турганда

  71. Зам-зам сувини ичганда

  72. Улов (машина ва шунга ўхшаш нарсалар)га минаётганда

  73. Сафарга чи?ишни хо?лаганда

  74. Сафарга чи?аётганда

  75. Сафардан ?айтганда

  76. Кемага минганда

  77. ?айвон ?очиб кетганда

  78. Бирор манзилга тушганда

  79. Ейиш ва ичиш пайтида

  80. Ов?ат еб бўлганда

  81. Бирор киши билан кўришганда

  82. Акса урганга жавоб беришда

  83. Бирор киши бош?а кишини ма?таганда

  84. Бирор аёлга совчи бўлиб борганда

  85. Нико? битими тузилганда

  86. Нико? кечасида

  87. Жимоъ пайтида

  88. Тўл?о? тутаётганда

  89. Бола ту?илганда

  90. Фарзанд кўрганни табриклаганда

  91. Мажлисдан турганда

  92. ?азаб келганда

  93. Касаллик билан балоланган кишини кўрганда

  94. Бозорга кирганда

  95. Ойнага ?араганда

  96. ?он олдирганда

  97. ?уло? шан?иллаганда

  98. Яхшилик ?илган кишига

  99. Меванинг биринчи ?осилини кўрганда

  100. Кўз тегиб зарарланишдан ?ўр??анда

  101. Бирор нарсадан шумланганда

  102. ?амма дуоларни жамлаган зикр

  103. ?уръон хатм ?илинганда

  104. Исти?форларнинг саййиди

  105. Исти?фор

  106. Доим ў?иб юриладиган дуолар

  Hayati books islomiy kitoblar.

  Зикр ва дуолар китоби — приложение на Android
  Зикр ва дуолар китоби — приложение на Android
  Зикр ва дуолар китоби — приложение на Android

  Как установить Зикр ва дуолар китоби — приложение на Android

  Дополнительная информация

  Контент для продажи: Нет
  Обновлено:
  Возрастные ограничения: 3+
  Количество установок: 500 000–1 000 000
  Текущая версия: 1.0
  Требуемая версия Android: 1.6 или более поздняя
  Интерактивные элементы: нет
  Наличие рекламы: нет

  Скачать на Google Play

  Отзывы пользователей

  Автор: Мафтуна Турсунова
  Оценка пользователя: 5 из 5
  Отзыв: Ассалому алайкум ушбу китобни чикарганлардан аллох рози болсин ва яна хаммага текин маслахат бераман саодат асри деган китоб хам бор шу китобни хам окиб коринглар кетган вактингизга ачинмайсиз ва яна коп нарсаларни билиб оласизлар ушбу китобдан
  Автор: Dilfuza Isakova
  Оценка пользователя: 5 из 5
  Отзыв: Очень хорошая и полезная книга . огромное спасибо за эту книгу и очень прошу разработать книгу » Мукаддас ойлар ва мустажоб дуолар»!
  Автор: Дима Эргашев
  Оценка пользователя: 3 из 5
  Отзыв: Хурматли сайт ходимлари Килаетган амалларингиздан Аллох рози болсин! Сизлардан илтимос харфларни каттайтириб окиса боладиган килиб кайта ишлаб чикинглар, экран (якинлаштирилмаябди ва каттаймаябди)харфлар умуман кичкина.Аллох ишиларга нусрат берсин.
  Автор: Oleg М
  Оценка пользователя: 5 из 5
  Отзыв: Зур рахмат Дуоларни хар канча укилса кам,Биродару азизлар агар билсангиз бир кушикчи кушикни ётлаб олгунча такрорлайди 3 марта кайта укиса ётлаб олади дейлмаган нафасингиз сабрингиз етгануча укинг зиёни йук ошикча укилса гунохи хам йук….
  Автор: Алишер Жумаев
  Оценка пользователя: 5 из 5
  Отзыв: Ассалому алейкум ,илтимос (Олти диний калима, кирк фарз ва суралар) номли китобни хам электрон вариантида килсангиз .Оллох яхши амалларингизни даргохида Кабул килиб жаннатдаги даражангизни кутарсин.
  Автор: Jamol Beknazarov
  Оценка пользователя: 5 из 5
  Отзыв: Ассалому алайкум биродарлар. Илтимос саволимга жавоб топишда ёрдамлашворинглар. Россияда чучка гуштидан хам таом пиширадиган ошхонада ишлаб маош олиш халолми-харом? Олдиндан рахмат!

  Скачать на Google Play

  Контакты

  Электронная почта: [email protected]
  Адрес: 67 Seven Trails drive, Apt. B, Ballwin, MO, Ballwin, MO 63011

  Поделиться:
  Отправить
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

   ×
   Рекомендуем посмотреть